Chơi để học Tiếng Anh giỏi hơn!

Hệ thống games Tap giúp trẻ nâng cao phản xạ. Với sự phối hợp của mắt và tay, các bé sẽ chọn từ vựng tương ứng với đồ vật theo chủ đề, giúp bé ghi nhớ từ vựng lâu và hiệu quả hơn.