Chơi để học Tiếng Anh giỏi hơn!

Hệ thống games Ninja được mô phỏng tương tự với trò chơi Fruit Ninja. Giúp trẻ phản xạ và học được nhiều từ bằng cách chém những vật dụng theo chủ đề.