Chơi để học Tiếng Anh giỏi hơn!

Hệ thống games Drag and Drop với những trò chơi giúp trẻ dễ dàng nhớ và học từ mới một cách vui vẻ. Kéo thả hình ảnh vào hộp bên phải để khớp và bạn sẽ thấy một hình ảnh động vui nhộn.