Chơi để học Tiếng Anh giỏi hơn!

Hệ thống games Memory giúp trẻ luyện trí nhớ từ vựng theo chủ đề. Những trò chơi bao gồm đồ vật và hoạt động xung quanh bé, giúp bé nhận biết dễ dàng và ghi nhớ từ vựng hiệu quả hơn.