Hướng dẫn chơi

Hướng dẫn chơi

Bạn nắng nghe phát âm, từ vựng và chọn nhân vật trong lễ hội Halloween theo từ vựng đưa ra