Hướng dẫn chơi

Hướng dẫn chơi

Lấy chiếc xe chở đầy vàng ra khỏi mỏ bằng cách trượt những chiếc xe chứa đầy đá ra khỏi mỏ. Sử dụng càng ít di chuyển càng tốt để mở khóa 3 sao ở mọi cấp độ.

Miner Block là một trò chơi giải đố dựa trên Giờ cao điểm, một trò chơi xếp khối trượt được phát minh bởi Nob Yoshigahara vào những năm 1970. Nếu bạn thích trò chơi trực tuyến, hãy nhớ xem đồ chơi gốc do ThinkFun sản xuất.

Sử dụng càng ít di chuyển càng tốt để đạt điểm tuyệt đối ở mọi cấp độ.