Hướng dẫn chơi

Hướng dẫn chơi

Ma Puzzle được lấy cảm hứng từ VVVVV. Điều khiển lực hấp dẫn ở tất cả bốn hướng để thu thập tất cả tiền xu (tùy chọn) và dẫn anh hùng đến cổng thông tin.

Nhấn các mũi tên để thay đổi trọng lực. Nhấn X để khởi động lại cấp độ. Nhấn ENTER để mở menu.