Hướng dẫn chơi

Hướng dẫn chơi

Đẩy những tảng đá xuống biển để tạo lối đi đến hòn đảo tiếp theo! Bạn có thể tiếp cận cây cọ và hoàn thành tất cả 12 cấp độ?

Di chuyển bằng các phím mũi tên, U / Z để hoàn tác và R để đặt lại. Mở cấp độ chọn bằng cách nhấp vào nó hoặc nhấn L. Sau khi bạn đánh bại cấp độ đầu tiên, luôn có ba cấp độ được mở khóa cùng một lúc.