Hướng dẫn chơi

Hướng dẫn chơi

0h h1 là một trò chơi logic. Nó được tạo ra bởi Martin Kool. Khái niệm này còn được gọi là Takuzu hoặc Binary Sudoku.

Tô màu các ô bằng màu xanh lam và đỏ, sao cho số ô màu đỏ và xanh lam trong mỗi hàng và cột bằng nhau và không có nhiều hơn hai màu liền kề nhau. Ngoài ra, không thể có hàng hoặc cột giống nhau.