Hướng dẫn chơi

Hướng dẫn chơi

Up Left Out là một trò chơi tối giản về mở khóa công cụ.

Mục tiêu rất đơn giản: mở khóa tất cả các yếu tố trên bảng.