Hướng dẫn chơi

Hướng dẫn chơi

“Rook” là một trò chơi cờ sinh tồn trong đó bạn cần phải giữ cho một con ngựa nhỏ dũng cảm sống sót càng lâu càng tốt, bằng cách điều hướng nó xung quanh bàn cờ và bắt các quân cờ của đối phương.

Trên mỗi nước đi, một trong các quân cờ của đối phương sẽ di chuyển. Nếu một con tốt của đối phương đến hàng ngang dưới cùng, nó sẽ được thăng cấp thành quân hậu. Bắt được quân tốt của đối phương cho 1 điểm, bắt được kỵ sĩ hoặc giám sinh cho 3 điểm, bắt được quân xe cho 5 điểm và bắt được quân hậu hoặc vua cho 10 điểm. Nếu bạn đặt con ngựa vào một ô bị tấn công, nó sẽ bị bắt và trò chơi sẽ kết thúc.