Hướng dẫn chơi

Thực hiện theo từng cấp độ bằng cách kết hợp ba hình dạng giống nhau để xóa màn hình trước khi hết giờ. Có nhiều sức mạnh khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn xóa màn hình nếu bạn gặp khó khăn.