Hướng dẫn chơi

Kéo các khối màu lên bảng lưới cho đến khi các dòng được điền theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Khi một dòng được lấp đầy bởi các khối, nó sẽ biến mất, để lại cho bạn nhiều chỗ hơn cho các khối.