Hướng dẫn chơi

Đây là trò chơi để thực hành các cụm từ tiếng Anh. Một hình ảnh được trình bày và bạn phải di chuyển các đám mây xung quanh để tạo ra một cụm từ phù hợp.

Ý tưởng cho trò chơi này là cho phép người chơi xây dựng các câu chính xác và tiếp thu ngôn ngữ một cách hấp dẫn. Hy vọng rằng trò chơi này có thể tạo điều kiện cho việc tiếp thu ngôn ngữ bằng cách người chơi liên kết ngôn ngữ được nhìn thấy với ý nghĩa của hình ảnh được trình bày.

Khi chơi, bạn được trình bày với một hình ảnh và một tập hợp các từ trong các đám mây. Để tạo một cụm từ phù hợp với ý nghĩa của hình ảnh, bạn phải nhấp và kéo các đám mây để sắp xếp lại chúng. Khi các đám mây được sắp xếp chính xác, chúng biến mất và vòng đó là chính xác. Để hoàn thành trò chơi, bạn phải sắp xếp lại chính xác các đám mây cho mỗi hình ảnh hai lần.

Khi trò chơi tiến triển, một yếu tố thời gian được giới thiệu và nó trở nên cần thiết để sắp xếp lại các từ trước khi hết giờ. Khi hết giờ, các đám mây bắt đầu rơi xuống phía dưới màn hình. Nếu điều này xảy ra ba lần, trò chơi sẽ bị mất. Bộ đếm thời gian này nhằm làm cho trò chơi trở nên thú vị và thử thách hơn vì tôi nghĩ rằng chỉ cần di chuyển những đám mây xung quanh sẽ trở nên khá mệt mỏi sau một thời gian. Với thách thức về tốc độ, hy vọng rằng quá trình học tập và trò chơi có thể hấp dẫn hơn. Để ngăn chặn bộ đếm thời gian bị xâm nhập hoặc gây phiền nhiễu, nó chỉ xuất hiện sau mười lượt. Hơn thế nữa, nó có thể được loại bỏ hoàn toàn nếu người chơi chọn như vậy.

Các đám mây được sử dụng vì hy vọng rằng chúng có thể hấp dẫn trực quan và do đó hấp dẫn hơn cho người chơi.