Hướng dẫn chơi

Đây là một trò chơi để thực hành hoặc học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, cụ thể trọng tâm là hình thành các cụm từ có điều kiện có dạng "nếu ..., thì ...". Các cụm từ có điều kiện thuộc loại này là các cấu trúc hữu ích để tìm hiểu, vì chúng có một phạm vi sử dụng trong cả cuộc sống hàng ngày và các thiết lập thực tế.

Ý tưởng chung đằng sau trò chơi này là bằng cách thực hành cấu trúc "nếu ..., thì ...", học sinh sẽ trở nên quen thuộc hơn với nó và tích hợp nó vào phạm vi ngôn ngữ của họ. Hy vọng, sinh viên sẽ đi từ việc không quen thuộc với các cụm từ có điều kiện, để có thể diễn đạt các ý tưởng có điều kiện một cách hiệu quả. Để đạt được điều này, trò chơi sử dụng cách tiếp cận hành vi nói chung là lặp lại sự hình thành cấu trúc. Các hình ảnh khác nhau truyền đạt ý nghĩa của một tình huống có điều kiện, và sau đó người học thực hành hình thành cấu trúc điều kiện phù hợp. Các cụm từ cụ thể được sử dụng trong trò chơi này có lẽ khó có thể được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày; tuy nhiên, hy vọng rằng sự lặp lại đủ sẽ dẫn đến việc chuyển cấu trúc sang các bối cảnh khác

Để chơi trò chơi, bạn chỉ cần nhấp vào các từ để đặt câu đúng. Đầu tiên, bạn nhìn vào hình ảnh và tìm ra tình huống có điều kiện. Sau đó, bạn có thể nhìn vào mệnh đề hiện đang hiển thị. Và sau đó, bạn có thể nhấn vào các từ để làm cho phần còn lại của cụm từ có điều kiện. Đôi khi phần đầu tiên của điều kiện được hiển thị và bạn phải tạo thành nửa thứ hai; lần khác bạn được hiển thị mệnh đề thứ hai của điều kiện và bạn phải tạo thành phần đầu tiên. Ngoài ra còn có một vài mục mà bạn phải tạo thành cả hai mệnh đề. Điểm được trao cho việc nhấp vào các từ chính xác; trong khi điểm số bị mất nếu sai lầm được thực hiện. Nhiều điểm hơn được trao nếu các từ được nhấp theo đúng thứ tự.

 

Có tổng cộng 8 vòng. Đối với vòng 1 và 2, bạn phải đưa ra mệnh đề "then" của điều kiện; trong khi đối với vòng 3, bạn phải đưa ra mệnh đề "if" và đối với vòng 4, bạn phải thực hiện cả hai mệnh đề. Vòng 5 đến 8 tương tự nhau, nhưng liên quan đến các cấu trúc điều kiện không thực tế. Nếu bạn thích, bạn có thể chọn tùy chọn "long" trên màn hình đầu tiên và chơi mà không nghỉ vòng. Loại trò chơi dài này cho phép điểm cao hơn.