Hướng dẫn chơi

Trò chơi này là để thực hành các động từ tiếng Anh quá khứ. Mục đích của trò chơi này không phải là để giải thích hay truyền đạt khái niệm về thì quá khứ, mà chỉ là để thực hành sử dụng thì quá khứ. Khái niệm về thì quá khứ rất khó để minh họa trực quan và thực sự được giải thích tốt hơn bởi một giáo viên trong một lớp học. Và vì vậy, trò chơi này thực sự chỉ nhằm mục đích như một công cụ để thực hành các động từ và câu trong thì quá khứ. Ngôn ngữ được sử dụng là khá cơ bản, nhưng tôi nghĩ nó bao gồm hầu hết tất cả các dạng động từ thì quá khứ cơ bản (thông thường và không thường xuyên) và một vài dạng khó hơn.

Có 3 nhiệm vụ khác nhau trong trò chơi. Trong nhiệm vụ đầu tiên, bạn chỉ cần kéo các động từ để khớp với hiện tại với các hình thức thì quá khứ. Nhiệm vụ thứ hai yêu cầu bạn chọn từ đúng để hoàn thành câu. Cuối cùng, đối với nhiệm vụ thứ ba, bạn phải sắp xếp lại cụm từ. Trình tự này lặp lại với các bộ nội dung khác nhau.

Ngoài ra còn có một màn hình xem xét trong đó bạn có thể thấy từng động từ với quá khứ phân từ của nó và một hình ảnh để truyền đạt ý nghĩa.

Trò chơi sử dụng bộ đếm thời gian và hệ thống sống để đưa ra một yếu tố thách thức cho trò chơi. Người ta đã nghĩ rằng chỉ cần nhấp qua các màn hình khác nhau sẽ nhanh chóng nhàm chán và do đó, hạn chế thời gian được sử dụng, hy vọng, làm cho trò chơi hấp dẫn hơn. Tương tự như vậy, số lượng lỗi có thể được thực hiện là hạn chế và quá nhiều lỗi sẽ làm mất trò chơi. Có thể bật bộ hẹn giờ bằng cách nhấp vào nút cài đặt trong trò chơi.

 

Có 22 bộ nội dung. Mỗi bộ có 8 động từ, với một hình ảnh và câu phù hợp để truyền đạt ý nghĩa và bối cảnh. Điều này cho tổng cộng 176 mặt hàng. Chúng được chọn từ danh sách các động từ cơ bản trong tiếng Anh với một chút thiên vị đối với việc chọn các hình thức thì quá khứ không đều; mặc dù, một số động từ khó thể hiện trực quan đã bị loại trừ. Ví dụ, khá khó để vẽ một hình ảnh để hiển thị ý nghĩa của động từ 'quyết định'. Ít nhất là không có hình ảnh quá giống với các động từ khác, chẳng hạn như 'choose' hoặc 'pick up'. Tôi hy vọng rằng hầu hết tất cả các động từ cơ bản được đề cập ở đây và bằng cách làm chủ trò chơi này, học sinh sẽ có một sự thành thạo toàn diện về tất cả các hình thức thì quá khứ cơ bản.