Hướng dẫn chơi

Đây là một trò chơi đơn giản để học từ vựng tiếng Anh cơ bản. vô cùng hữu ích. Để chơi, chỉ cần nghe các từ và bấm vào hình ảnh phù hợp. Trò chơi sẽ nhanh hơn khi bạn tiến bộ và nếu bạn không nhấp đủ nhanh, thì trò chơi sẽ kết thúc. Bạn có thể chọn vocab nào để luyện tập bằng cách nhấp vào một bộ trong màn hình nội dung. Có khoảng 30 bộ nội dung bao gồm hầu hết các mục từ vựng cơ bản.

Ở màn hình đầu tiên, bạn có thể nhấp vào 'Nhanh' hoặc 'Chậm'. Cả hai đều dẫn đến cùng một trò chơi; sự khác biệt là tùy chọn 'chậm' không có đồng hồ đếm ngược. Bạn cũng có thể chọn xem lại một bộ nội dung bằng cách nhấp vào tùy chọn 'xem lại'. Màn hình này chỉ đơn giản là hiển thị hình ảnh và văn bản trong khi phát âm thanh. Cuối trò chơi cũng có một màn hình điểm số cao hiển thị những người chơi tốt nhất cho từng bộ nội dung theo khoảng thời gian mà trò chơi được hoàn thành.